PONUKA webu
- hlavná strana
- počítače a zápis
- prevod čísel
- počítanie dvojčísel
- prepočet desiatkovej s.
- prepočet dvojkovej s.

 
 
Poznáte obrázky typu TIF? Formát TIFF sa používa najmä vo svete grafiky. Pokiaľ ste grafik a pracujete s printovou grafikou, prípadne sa venujete grafike všeobecne ako profesionál, istotne viete, na čo slúži formát TIFF. Táto stránka pritom nebude pre vás, špecialistov, ale skôr také zhrnutie a pár vecí ohľadom tohto obrázkového formátu od laika pre laikov. Tak mi rovno odpustite túto moju trúfalosť. Niečo o tomto formáte, o jeho histórii a taktiež o tom, na čo nám vlastne slúži, to všetko sa dočítate priamo tu. Viac info sa dozviete na stránkach www.tif.sk  
   Počítanie dvojkových čísel
 
Informácie, ktoré sa v počítači kódujú pomocou binárneho kódu nevyjadrujú len čísla, ale tiež obrázky, zvuky, texty . . . jednoducho všetky typy informácií, ktoré chceme spracúvať v počítači. V každom prípade počítač pracuje s dlhými reťazcami jednotiek a núl ako s číslami vyjadrenými v dvojkovej sústave. Preto vám priblížim spôsob akým počítač tieto informácie spracováva.

Základné operácie ako sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie fungujú v dvojkovej sústave rovnako ako v desiatkovej.

Nesmie sa však zabudnúť na to, že základným číslom nie je 10, ale 2. 10110 - ako príklad použijeme sčítanie 111 - rovnako ako v desiatkovej sústave budeme aj tu sčítavať dve dvojkové čísla po stĺpcoch sprava doľava

11101 - keďže je v prvom stĺpci (z pravej strany) 0 a 1 výsledok bude 0+1= 1 - v druhom stĺpci je však 1+1, čo je podobná situácia ako 5+5 v desiatkovej sústave - v dvojkovej sústave to funguje tak, že 1+1=10, to znamená, že do riadku s výsledkom zapíšeme 0 a jednotku si prenesieme ako zvyšok do ďalšieho stĺpca - v treťom stĺpci teda bude 1+1+1=11, zapíšeme jednu 1 a druhú prenesieme znovu ako zvyšok - pretože číslo 1112 je len trojciferné na jeho začiatok si domyslíme dve nuly a pokračujeme

- binárny kód je reprezentovaný pomocou dvojkovej sústavy, takýto zápis je pre súčasné počítače najjednoduchší a najspoľahlivejší.
 

 
 
     
     © BIN.sk 2009  Cyrx f L triple Zwei