PONUKA webu
- hlavná strana
- počítače a zápis
- prevod čísel
- počítanie dvojčísel
- prepočet desiatkovej s.
- prepočet dvojkovej s.

 
 
Poznáte obrázky typu TIF? Formát TIFF sa používa najmä vo svete grafiky. Pokiaľ ste grafik a pracujete s printovou grafikou, prípadne sa venujete grafike všeobecne ako profesionál, istotne viete, na čo slúži formát TIFF. Táto stránka pritom nebude pre vás, špecialistov, ale skôr také zhrnutie a pár vecí ohľadom tohto obrázkového formátu od laika pre laikov. Tak mi rovno odpustite túto moju trúfalosť. Niečo o tomto formáte, o jeho histórii a taktiež o tom, na čo nám vlastne slúži, to všetko sa dočítate priamo tu. Viac info sa dozviete na stránkach www.tif.sk  
   Prepočet dvojkovej sústavy na desiatkovú
 
Máme číslo 101101 a chceme ho previesť z desiatkovej sústavy na sústavu dvojkovú. Musíme si uvedomiť, že v desiatkovej sústave sa dá hocijaké číslo zapísať ako súčet jeho tisícoviek, desiatok a pod.

Príklad:  360 = 3. 102 + 6.101 + 0.100 = 3. 100 + 6. 10 + 0. 1 = 300 + 60 + 0 = 360.

V dvojkovej sústave to bude vyzerať nasledovne:
Príklad č.3: 101101 budeme zapisovať ako mocniny čísla 2. Teda: 1 . 25 + 0 . 24 + 1 . 23 + 1 . 22 + 0 . 21 + 1 . 20 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45
Výsledok je 45.

Uveďme si iný príklad:

Príklad č.4: Prepíšte číslo 100110 do desiatkovej sústavy.(100110)2 = 1.25 + 0.24 + 0.23 + 1.22 + 1.21 + 0.20 = 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 38
Výsledok je 38.


 

 
 
     
     © BIN.sk 2009  Cyrx f L triple Zwei