PONUKA webu
- hlavná strana
- počítače a zápis
- prevod čísel
- počítanie dvojčísel
- prepočet desiatkovej s.
- prepočet dvojkovej s.

 
 
Poznáte obrázky typu TIF? Formát TIFF sa používa najmä vo svete grafiky. Pokiaľ ste grafik a pracujete s printovou grafikou, prípadne sa venujete grafike všeobecne ako profesionál, istotne viete, na čo slúži formát TIFF. Táto stránka pritom nebude pre vás, špecialistov, ale skôr také zhrnutie a pár vecí ohľadom tohto obrázkového formátu od laika pre laikov. Tak mi rovno odpustite túto moju trúfalosť. Niečo o tomto formáte, o jeho histórii a taktiež o tom, na čo nám vlastne slúži, to všetko sa dočítate priamo tu. Viac info sa dozviete na stránkach www.tif.sk  
   Binárny kód (binary code)
 
Určite ste sa s týmto pojmom stretli a nevdeli ste možno ho priamo špecifikovať. Pritom sa s ním stretávate dennodenne a pracujú s ním všetky počítače, elektronika a podobne. Prečo vlastné binárny? Zloženie slova pochádza z latinčiny „bi“ – dva, skomolenina slova „numer“ – číslo. Čiže akoby dve čísla. A aké?

fajly- binárny kód je spôsob kódovania informácií a vlastne ich vybudovania a uchovania pomocou postupnosti dvoch znakov, 0 a 1 (podobne ako Morseova abeceda).
- v binárnom kóde ukladáme dáta, dokumenty, hudbu, skladby, text, čísla, či len znaky.

Skrátka všetko, čo pokladáme za súbor, za príkaz, čo i pohyb myšky na počítači znamená niekoľko tisíc znakov binárneho kódu, ktorý počítač spracuje a nám vytvorí počas tejto postupnosti znakov 1 a 0 už len viditeľný pohyb myši.

Následne také kliknutie je už ďalší proces a zhluk binárneho kódu, ktorý je ešte ďalším zhlukom binárneho kódu spojený s ostatnými miliónmi možno i riadkov binárneho kódu, ktoré sú v podobe napríklad *.exe ikonky nejakej aplikácie a to ju spustí.

Laicky povedané, z binárneho kódu a jeho miliónov znakov sa skladá každá aplikácia v počítači, každý pohyb, príkaz a súbor.
 

 
 
     
seo
     © BIN.sk 2009  Cyrx f L triple Zwei